Directori

 • Img

  Dinu COLTUC A primit diploma de inginer (1982) si diploma de doctor (1997) in domeniul electronica si telecomunicatii, ambele fiind acordate de Universitatea Politehnica din Bucuresti, Romania. Este directorul Scoalii Doctorale de Stiinte Ingineresti (SDSI) si preda studentilor Facultatii de Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informatiei din Universitatea Valahia din Targoviste. In cercetare imbina prelucrarea de imagini cu prelucrarea semnalelor, rezultate notabile fiind inregistrare in zonele "reversible data hiding, watermarking, image enhancement, fast algorithms". Prof. Coltuc este editor asociat la IEEE Transactions on Information, Forensics and Security si la Journal of Visual Communication and Image Representation.

 • Img

  Horia Leonard ANDREI A obtinut diploma de inginer in Automatica in 1979 in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti si diploma de doctor in 1996 acordata de aceeasi universitate. In perioada 1982 - 2002 a activat in cadrul Departamentului de Electrotehnica din UPB, unde a lucrat ca asistent, sef de lucrari si conferentiar. Din octombrie 2000 este profesor in Facultatea de Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informatiei, Universitatea Valahia din Targoviste. Activitatea de cercetare include proiectare si analiza pentru circuite analogice, masuratori electrice, analiza sistemelor electrice si surselor de energie regenerabila. A publicat peste 300 de articole si 50 de carti fiind implicat in diferite proiecte nationale si internationale. Este revizor la mai multe jurnale iSI.

 • Img

  Henri-George COANDA A absolvit, in 1993 cursurile specializarii Telefonie si Transmisiuni de date din cadrul Facultatii de Electronica si Telecomunicatii, Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB). Este doctor in domeniul Automatica din anul 2004, diploma fiind acordata de UPB. conferentiar in cadrul Departamentului de Electronica, Telecomunicatii si Inginerie Energetica din Facultatea de Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informatiei, Universitatea Valahia din Targoviste, din 2007 si Decan al acestei facultati din 2008. Membru ARACIS, chairman pentru chapter-ul Broadcasting Technology Society al IEEE Romania si responsabilul Academiei CISCO Valahia, are ca domenii de interes in cercetare, protocoale de comunicatii, proiectarea sistemelor embedded, inginerie software, procesare digitala de semnale, prelucrari de imagini.

Membri

 • Img

  Felix ALBU Prof. Dr. Felix Albu are o implicare internationala activa în comunitatea de prelucrare de semnale. El a prezentat rezultatele cercetarilor sale în conferinte internationale majore (IEEE ICASSP, ISCAS, ICIP, EUSIPCO etc). Este recenzor pentru numeroase reviste si conferinte IEEE, IEE, ELSEVIER, EURASIP etc), expert evaluator pentru propuneri de cercetare in programe naționale sau internaționale. El este Senior Member al IEEE din 2013. Domeniile sale de interes pentru cercetare sunt legate de prelucrarea semnalelor in general, în special pentru imagini, vorbire, audio si acustica, filtrare adaptiva, retele neuronale si inteligenta artificiala.

 • Img

  Nicoleta ANGELESCU Absolventa a Universitatii Valahia din Targoviste, Facultatea de Inginerie Electrica, Electronica Aplicata, 2002. Studii de master, specializarea Sisteme Moderne pentru Controlul Proceselor, Prelucrarea şi Transmisia Informatiei. Doctor in domeniul Automatica, Universitatea “Politehnica” Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare, tema Recunoasterea formelor cu tehnici de analiza fractala, in anul 2008. Domenii de interes: prelucrari digitale de semnal, prelucrari de imagini, inginerie biomedicala

 • Img

  Elena-Otilia VIRJOGHE Este conferentiar in cadrul Departamentul de Automatica, Informatica si Inginerie Electrica, Facultatea de Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informatiei, Universitatea Valahia din Targoviste. A absolvit cursurile specializarii Masuratori si aparate electrice din Universitatea Politehnica din Bucuresti in 1993, iar titlul de doctor a fost obtinut in 2004 in cadrul UPB. Activitatea sa de cercetare se indreapta spre instalatii si echipamente electrice, CAD pentru inginerie electrica, modelare electromagnetica si termica pentru sisteme electrice. A publicat peste 90 de lucrari si 11 carti. Este membru al mai multor societati nationale si internationale precum, SRAIT, Societatea de robotica din Romania, IEEE.

 • Img

  Diana ENESCU Diana ENESCU a absolvit specializarea Energetica Industrială la Facultatea de Energetică din cadrul Universității Politehnica din București (UPB), România. A absolvit un master în Eficiență Energetică și Economia de Energie în cadrul UPB. A obținut doctoratul în Inginerie Mecanică (Transfer de căldură) în cadrul Universității Tehnice de Construcții din București, România. În 2006, a obținut o bursă postdoctorală la Universitatea Yale-Connecticut, SUA. A absolvit un master în Managementul proiectelor în cadrul Universității Valahia din Târgoviște (UVT), România. Este lector în cadrul departamentului de Electronică, Telecomunicații și Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației, UVT. Activitățile sale de cercetare includ aplicații de inginerie termică, sisteme termoelectrice și confort termic în ambiente interioare. A publicat peste cincizeci de lucrări în reviste naționale și internaționale și lucrări de conferințe, patru cărți ca autor sau coautor, două capitole internaționale de carte și este editorul unei cărți internaționale. Este recenzor la mai multe reviste științifice legate de domeniul ingineriei termice. Este membră al Societății Americane de Inginerie Mecanică (ASME).

 • Img

  Vasile PATRASCU A obtinut diploma de inginer electronist in anul 1980 in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti si diploma de matematician in anul 1989 in cadrul Universitatii Bucuresti. De asemenea, a obtinut diploma de doctor in electronica in anul 2001, acordata de Universitatea Politehnica din Bucuresti. Teza de doctorat a avut ca subiect, prelucrarea logaritmica a imaginilor. A lucrat ca inginer proiectant la Fabrica de Elemente pentru Automatizare Bucuresti (1980-1992), analist programator la Compu-Cons s.r.l (1993-1994), analist programator la Tarom s.a. (1995-1997) si administrator sisteme informatice la Tarom s.a. (1998-2018). In paralel, a desfasurat activitati de cercetare in domeniul prelucrarilor de imagini, algoritmilor de clasificare si metodelor de reprezentare a informatiilor, avand peste 50 de articole publicate

 • Img

  Mihail-Florin STAN A obtinut diploma de inginer si diploma de studii de master in cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Universitatea Valahia din Targoviste. Titlul de doctor a fost oferit de Universitatea Politehnica din Bucuresti in 2003. Este conferentiar in cadrul Departamentului de Automatica, Informatica si Inginerie Electrica, Facultatea de Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informatiei, Universitatea Valahia din Targoviste. A publicat peste 120 de articole stiintifice fiind membru SIEAR, SRR, AIEER, IEEE. Este coordontaroul unei colectii de carte tehnica si editor al jurnaului SBEEF a carui aparitie este coordonata de CC-IEETI. A obtinut diverse premii la saloane de inventica precum EUREKA 2012, Geneva, 2013. Domeniile de interes in cercetare includ:

 • Img

  Gabriel PREDUSCA A obtinut diploma de inginer in 1997, specializarea Comunicatii a Facultatii de Inginerie Electrica, Universitatea Valahia din Targoviste si a urmat programul de studii de master, Sisteme Moderne pentru Controlul Proceselor, Prelucrarea şi Transmisia Informatiei. Este doctor in domeniul Automatica, Universitatea “Politehnica” Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare. Este sef de lucrari in Departamentul de Electronica, Telecomunicatii si Inginerie Energetica. Domeniile de interes in cercetare includ: sisteme de achizitie de date, instrumentatie virtuala, modelarea si analiza dispozitivelor semiconductoare.

 • Img

  Iulian Nicolae UDROIU Absolvent al Universitatii Valahia din Targoviste, Facultatea de Inginerie Electrica, Comunicatii, 1999. Studii de master, specializarea Sisteme Moderne pentru Controlul Proceselor, Prelucrarea şi Transmisia Informaţiei. Doctor in domeniul Inginerie Electrica cu tema Contributii la marcarea reversibila a imaginilor color, 2014. Domenii de interes: televiziune, prelucrari digitale de semnal si prelucrari de imagini.

 • Img

  Dan Constantin PUCHIANU Absolvent al Universitatii Valahia din Targoviste, Facultatea de Inginerie Electrica, specializarea Comunicatii, 1999. Studii de master, specializarea Sisteme Moderne pentru Controlul Proceselor, Prelucrarea şi Transmisia Informaţiei. Doctor in domeniul Automatica, Universitatea “Politehnica” Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare, tema, Control de trafic rutier in sisteme inteligente de transport. Domenii de interes: calculatoare, electronica analogica si prelucrari de imagini

 • Img

  Ion CACIULA Absolvent al Universitatii Valahia din Targoviste, specializarea Automatica si Informatica Industriala in anul 2008. Studii de master, specializarea, Sisteme Avansate de Telecomunicaţii, Prelucrarea si Transmisia Informatiei. Doctor in domeniul Inginerie Electrica cu tema Controlul distorsiunii algoritmilor de marcare reversibila, 2014. Domenii de interes: prelucrari digitale de semnal si prelucrari de imagini.

 • Img

  Mihai-Emil DIACONU Absolvent al Universitatii Valahia din Targoviste, specializarea Automatica si Informatica Industriala in anul 2008. Studii de master, specializarea Sisteme Avansate de Telecomunicatii, Prelucrarea si Transmisia Informatiei. Doctor in domeniul Inginerie Electrica cu tema Contributii privind optimizarea monitorizării, gestionarii si controlului parcarilor urbane, 2014. Domenii de interes: prelucrari digitale de semnal si prelucrari de imagini.

 • Img

  Ioan-Catalin DRAGOI A primit diploma de licența în Electronica Aplicata (2010), diploma de master în Sisteme Avansate de Telecomunicatii, Prelucrarea și Transmisia Informatiei, si diploma de doctor în Inginerie Electrica (2016), obținute la Universitatea Valahia din Târgoviște, România. Acesta profesează ca asistent la Facultatea de Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informației de la Universitatea Valahia din Târgoviște. Până în prezent a fost autor/coautor la 4 articole în jurnale ISI, 10 articole prezentate la conferințe internaționale (EUSIPCO, IH&MMSec etc.) și este recenzor la mai multe jurnale ISI.

 • Img

  Giorgian-Marius IONITA A primit diploma de licența în Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii si diploma de master în Sisteme Avansate de Telecomunicatii, Prelucrarea și Transmisia Informatiei. In prezent este doctorand in cadrul domeniului Inginerie Electrica, sustinand ore de laborator in Facultatea de Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informatiei din Universitatea Valahia din Targoviste. Domenii de interes: procesarea imaginilor, robotică aplicata, comunicatii și criptarea datelor.

 • Img

  Ion-Valentin GURGU A primit diploma de licența în Electronica aplicata si diploma de master în Sisteme Avansate de Telecomunicatii, Prelucrarea și Transmisia Informatiei. A sustinut teza de doctorat in 2016 in cadrul domeniului Inginerie Electrica. Are o prestigioasa activitate de cercetare si premii la concursuri nationale si internationale. Domenii de interes: Proiectarea si testarea circuitelor electronice necesare experimentelor, proiectare CAD, realizarea experimentelor si prelucrarea datelor rezultate..

 • Img

  Ion VASILE Lucreaza ca asistent de cercetare in cadrul ICSTM-UVT, centrul de cercetare: Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației. In decursul anilor a desfasurat activitati de predare in mediul universitar – la materii ca: Dispozitive si circuite electronice, Circuite integrate, Telefonie, Aparate de masura si control, Electronica medicala. Domeniile de interes se regasesc in zona Ingineriei electrice, electronicii, sistemelor de telecomunicatii si mai ales in zona biomedicala, mai concret in monitorizarea, prelucrarea si transmisia parametrilor vitali la distanta.